fbpx

PRIVATUMO POLITIKA

Mijo.lt, valdoma Almos Laukienės, kuri vykdo veiklą pagal individualios veiklos pažymą Nr. 1150669,

privatumo politika taikoma tais atvejais, kai asmuo per www.mijo.lt internetinę svetainę pateikia bendrovei savo asmens duomenis.

 

Ši privatumo politika reglamentuoja Mijo.lt elektroninės parduotuvės ir jos kliento pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.

E-parduotuvėje nurodydami savo asmens duomenis, sutinkate, kad www.mijo.lt juos valdys ir tvarkys šioje privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.

Tvarkydama asmens duomenis mijo.lt vadovaujasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, taip pat kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, įtvirtintais reikalavimais.

Apsipirkdami elektroninėje parduotuvėje Jūs patvirtinante, kad esate vyresnis nei 18 metų amžiaus ir esate veiksnus, prisiimate visą atsakomybę už užsakymui įvykdyti panaudotas mokėjimo priemones, pateiktą informaciją apie savo asmens duomenis, nurodytą informaciją prekių siuntimui. Jaunesni asmenys nei 18 metų / riboto veiksnumo asmenys užsakymą gali vykdyti tik su tėvų / globėjų žinia, sutikimu ir priežiūra. Pateikiant užsakymą šios sąlygos yra patvirtinamos, už pateiktą užsakymą atsakomybę prisiima asmens tevai / globėjai.

Asmens duomenys internetinėje svetainėje www.mijo.lt renkami šiais tikslais:

Jūsų internetiniam užsakymui įvykdyti (pateikto užsakymo apdorojimui ir užsakytų prekių pristatymui). Asmens duomenys, susiję su mokėjimo įvykdymu, gali būti persiųsti mokėjimo tarpininkams, siekiant mokėjimų įvykdymo. Užsakymo apdorojimui ir įvykdymui renkami duomenys: asmens vardas, pavardė, pašto adresas, el. pašto adresas, mobiliojo telefono numeris, informacija apie užsakytus produktus, užsakymų istorija, išsami informacija apie Jūsų pirkinius, mokėjimo informacija, mokėjimų istorija. Duomenis saugomi 3 metus, išskyrus atvejus, kai įstatymai nustato ilgesnį tokių duomenų saugojimo terminą. Šie duomenys mums reikalingi, kad galėtume įvykdyti Jūsų www.mijo.lt pateiktą užsakymą.

Svetainėje asmens pateikti duomenys, taip pat gali būti naudojami pateikti svetainės vartotojui pačius patraukliausius ir patogiausius svetainės naudojimo/vartojimo sprendinius.

Tiesioginės rinkodaros tikslais Jums užsisakant www.mijo.lt naujienlaiškį ir pateikiant el. pašto adresą, Jūs galite bet kuriuo metu atsisakyti rinkodaros pranešimų. Tai galite padaryti susisiekę el. paštu saintmijo@gmail.com.

Asmens duomenys renkami tik iš pačio duomenų subjekto. Jūs užtikrinate, kad pateiksite mijo.lt tikslius ir teisingus asmens duomenis ir nepateiksite trečiųjų asmenų duomenų.

Jūsų pateikti asmens duomenys tvarkomi tik teisės aktuose nustatytais asmens duomenų teisėto tvarkymo kriterijais (pagrindais) ir tik tais tikslais, dėl kurių duomenys buvo gauti.

Asmens duomenys yra tvarkomi pagal Jūsų duotą sutikimą tvarkyti šiuos duomenis. Tiek pateikdami užklausas, tiek užsakę mijo.lt naujienlaiškį, Jūs sutinkate, kad šie asmens duomenys būtų tvarkomi šioje Politikoje nurodytais tikslais. Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo duotą sutikimą, informuodami mijo.lt elektroniniu paštu mijopateiktu pranešimu.

Jūsų pateikti asmens duomenys tretiesiems asmenims neteikiami, išskyrus atvejus kai duomenys yra perduodami mokėjimo tarpininkams, jūsų pateiktam užsakymui įvykdyti.

Jūsų pateikti asmens duomenys saugomi ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai. Asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais tvarkomi 3 metus.

Jūs turite teisę prašyti, kad mijo.lt leistų susipažinti su Jūsų asmens duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą, arba teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą. Jūs taip pat turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, jeigu manote, kad Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi nesilaikant asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.

Visi pranešimai, susiję su asmens duomenų tvarkymu, yra pateikiami el. paštu mijo@mijo.lt. Atsakymas Jums į užklausą ar pretenziją bus pateikiamas per 10 d.d. nuo pranešimo gavimo dienos, jį išsiunčiant jums elektroniniu paštu.

Mijo.lt turi teisę vienašališkai pakeisti Privatumo politikos sąlygas. Apie pakeitimus pranešant tinklapyje www.mijo.lt.

Tolimesnis naudojimasis www.mijo.lt tinklapiu ir paslaugomis reiškia šių taisyklių laikymąsi. Visi iškilę nesutarimai ir ginčai sprendžiami derybu būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

Duomenų tvarkymo klausimais galite susisiekti elektroniniu paštu mijo@mijo.lt